Elfelejtett mondókák...

Elfelejtett mondókák…

 #játékos_fejlesztés_otthon

     Sajnos talán legutóbb csak az én gyermekkoromban használták az édesanyák, nagymamák a kisgyermekek beszédének fejlesztésére, ügyesítésére a mondókákat. Tisztelet a kivételnek. Sokszor már a mai anyukák maguk sem tudnak mondókákat, nem is gondolják, hogy mennyire elengedhetetlen része ez a gyermekek életének.

  Most szeretném biztatni a szülőket, hogy gyűjtögessék, tanulják és alkalmazzák  naponta ezeket a mondókákat.

Ne feledjék, már egészen újszülött kortól kezdve fontos a kommunikáció, valamint a dalok és mondókák!

Miért is?

- Fejleszti a beszédészlelését

- Ügyesíti a gyermek kiejtését

- A helyes testkép kialakulásában, később a téri tájékozódásban segíthet

- Gondolkodásra késztet

- Aktivizálja a verbális memóriát

- Fejleszti a ritmusérzéket

- Összehangolja a beszédet, a ritmust, a kiejtést, mozgást! 

- Ráérez a kisgyermek a beszéd ritmusára, lüktetésére

- A közös mondókák, az érintés, kapcsolódás nem csak a beszédet, a nyelvi készségeket fejleszti, hanem az érzelmi intelligenciát is

Kapcsolják hát ki a TV-t, rádiót és zajforrásoktól mentesen vágjanak neki a mókának: mondókázzanak!

Higyjék el, a kicsikkel együtt idővel Önök is megszeretik és igénylik majd! :)

 

Tessék szemezgetni, tanulgatni! Ne olvassa, legyen szíves tanulja meg s mondja, mutassa  együtt gyermekével!

Mozogjanak az ütemére!

Néhány:

 

Megy a hajó a Dunán,

Lemaradt a kapitány,

Kiabál, trombitál,

Míg a hajó meg nem áll.

 

Cini, cini muzsika,

Táncol a kis Zsuzsika,

Jobbra dől,

Meg balra dől,

Tücsök koma hegedül.

 

Gomba, gomba, gomba (az öklök ütögetése),

nincsen semmi gondja (a kezek forgatása).

Ha az eső esik rája (az ujjak mozgatása),

nagyra nő a karimája (karkörzés a fej felett).

Az esőt csak neveti (szájra mutatás),

van kalapja, teheti (fej ütögetése).

 

Nyuszi Gyuszi fekszik az árokban (alvás utánzása)
Hosszú, bojtos füle van, pici, piros szeme van (fül és szem mutatása)
Ide néz, oda néz (fordulás jobbra-balra)
Szétpillant (szempillák simogatása)

 

Itt a szemem, itt a szám, ez meg itt az orrocskám (mutatás szemre, szájra orra)

Jobbra, balra két karom, forgatom, ha akarom (jobb és bal kéz emelése, forgatása)

Két lábamon megállok, ha akarok, ugrálok (lábak érintése, ugrálás).

 

Gyülekeznek a felhők (ujjak mozgatása magastartásban)

esik az eső (zongorázás az asztalon)

kopog a jég (kopogás az asztalon)

dörög az ég (dörömbölés ököllel)

villámlik (karok felemelése)

lecsap (asztalra csapás)

kisütött a nap! (karok széttárása)

 

Hej, Gyula, Gyula, Gyula,
szól a duda, duda, duda,
Pest, Buda, Buda, Buda,
pattogatott kukorica!

 

Pál, Kata, Péter, jó reggelt, 
Már odakinn a nap felkelt,
Szól a kakasunk, az a nagy tarajú
Gyere ki a rétre kukuríkúúú.

 

Hüvelykujjam almafa,
Mutatóujjam megrázta,
Középső ujjam felszedte,
Gyűrűs ujjam hazavitte,
Kicsi ujjam mind megette,
megfájdult a hasa tőle.

 

Ég a gyertya, ég,
El ne aludjék,
Aki lángot látni akar,
Mind leguggoljék!

 

Kicsi kocsi, három csacsi: 
Döcögõ – döcögõ, 
Benne gyerek, kicsi kerek: 
Göcögõ – göcögõ.